Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย Uchida, Yasuo

12 Results

No.TitlePublished
1Karaa waido shin kokugo youran2004
2Narayama o koeta onna1994
3Akai kumo densetsu satsujin jiken1992
4Ambaaroodosatsujin jiken1991
5Amagitooge satsujinjiken1991
6Ueno Yanaka satsujin Jiten1991
7Jusan no bohyo1991
8Kurenai no hito satsujin jiken1990
9Tsuwano satsujin jiken1990
10Osarezan satsujin jiken1989
11Otaru satsujin jiten1989
12Kurashiki satsujin jiten1988