หนังสือที่แต่งโดย Trakl, Georg, 1887-1914 6 Results

No.TitlePublished
1Abendlandisches lied : gedichte1987
2Dichtungen und briefe1987
3Gedichte1987
4Gedichte, dramenfragmente, briefe1985
5Das dichterische werk1974
6Dichtungen und briefe1974