หนังสือที่แต่งโดย พรนพ พุกกะพันธุ์ 8 Results

No.TitlePublished
1ธุรกิจการบิน2548
2การบริหารธนาคารพาณิชย์2548
3จริยธรรมธุรกิจ ยุคโลกาภิวัตน์2546
4คู่มือประเทศอินเดีย2545
5การบริหารธนาคารพาณิชย์2544
6ภาวะผู้นำและการจูงใจ2544
7จริยธรรมทางธุรกิจ2544
8การบริหารความขัดแย้ง2542