หนังสือที่แต่งโดย รัมปา, ที.ลอบซัง 2 Results

No.TitlePublished
1ลามะจากลาซา = The third eye2542
2สมาธิแบบธิเบต2535