หนังสือที่แต่งโดย ปฐมาภรณ์ เศวตจินดากร, 2521- 2 Results

No.TitlePublished
1การเตรียมถ่านดูดซับจากเปลือกผลของยางพารา โดยต้มสารละลายกรดซัลฟิวริกสำหรับดูดซับก๊าซไนโตรเจน2545
2การเพิ่มออกซิเจนโดยใช้ฟิล์มยางธรรมชาติ2542