หนังสือที่แต่งโดย ปิยะฉัตร มาลีถาวรกุล, 2513- 2 Results

No.TitlePublished
1ค่านิยมของเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน : เปรียบเทียบระหว่างเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์2541
2Software engineering--ESEC/FSE '99 : 7th European Software Engineering Conference held jointly with the 7th ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering, Toulouse, France, September 6-10, 1999 : proceedings1999