หนังสือที่แต่งโดย Choovong Chayabut 2 Results

No.TitlePublished
1Research on Public Participation in Local Administration = การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น1967
2Local Democracy - Research Report on Public Participation in Local Government Administration = การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น1967