Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วิชัย มากวัฒนสุข

6 Results

No.TitlePublished
1ความรู้ทั่วไปว่าด้วยกฎหมายและพิธีการศุลกากร ระบบ e-customs2553
2กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร2546
3ระดับประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บรายได้ศุลกากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพฯ2546
4คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ2545
5คู่มือศุลกากรระบบใหม่2543
6คู่มือปฏิบัติงานศุลกากร บัญชีรายชื่อสินค้าควบคุมการนำเข้า-ส่งออก (ของต้องห้ามต้องกำกัด)2542