หนังสือที่แต่งโดย Walser, Martin, 1927- 9 Results

No.TitlePublished
1Ein springendes brunnen : roman1999
2Gesammelte Geschichten1983
3Liebeserklarungen1983
4Selbstbewusstsein und ironie frankfurter vorlesungen1981
5Seelenarbeit : roman1979
6Ein Fliehendes pferd : novelle1978
7Jenseits der liebe : roman1976
8Die Gallistl'sche krankheit : roman1974
9Ehen in philippsburg : roman1968