หนังสือที่แต่งโดย อรรณพ ลิขิตจิตถะ 4 Results

No.TitlePublished
1นักการเมืองกลัวอะไร จึงจะไม่ทุจริต2555
2เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2548
3มาตรการส่งเสริมบุคคลให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2548
4ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน2542