หนังสือที่แต่งโดย Ryle, Gilbert, 1900- 3 Results

No.TitlePublished
1On thinking1979
2The Concept of mind1976
3Collected papers1971