หนังสือที่แต่งโดย Kanitta M. Meesook 7 Results

No.TitlePublished
1Quarterly and Monthly GDP of Thailand, 1965-79 = การประมาณข้อมูลผลิตภัณฑ์ประชาชาติของไทยเป็นรายเดือนและรายไตรมาส1980
2Investment Index = ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน1980
3The Economic Role of Thai Women1980
4Industrial Distribution of Labour Force and Income in Thailand, Change in the Process of Economic Growth1979
5Industrial distribution of labour force and income in Thailand : change in the process of economic growth1979
6Regional distribution of commercial bank services in Thailand1978
7Commercial Banks in Thailand-A Regional Analysis1976