หนังสือที่แต่งโดย เบญจวรรณ 10 Results

No.TitlePublished
1ดร.สายสุรี จุติกุล ผู้นำด้านสตรี และเด็ก ฯลฯ กับรางวัล Global Women Leader [จุลสาร]2547
2พลตำรวจโท อุดม เจริญ [จุลสาร] : จากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สู่ผู้พิทักษ์ธรรม2547
3เมื่อเด็กดีเติบโตเป็น "บ้านเด็กดี" ของทุกครอบครัว [จุลสาร]2542
4โสภณ สุภาพงษ์ "เลมอนฟาร์ม" [จุลสาร] : เส้นทางการเกื้อกูลตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง2542
5พระมหากรุณาธิคุณ...ทรงเกื้อหนุนการศึกษาทางไกล [จุลสาร]2541
6ความในใจ 'นักเขียน' ได้รางวัล [จุลสาร]2540
7ศ.คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส [จุลสาร] : แบบอย่างที่สมบูรณ์ของชีวิต "ครู"2540
8ดร.สุขุม รัศมิทัต กับบทบาทอธิบดีกรมอาเซียน [จุลสาร]2538
9ไอที เฉลิมพระเกียรติ [จุลสาร] : ความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย2538
10ปฐมฤกษ์-รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา [จุลสาร] : ดาวเทียมไทยคมกับงานการศึกษานอกโรงเรียน2537