หนังสือที่แต่งโดย Bundhit Kantabutra 5 Results

No.TitlePublished
1Report of the Labor Force Survey Bangkok-Thonburi Municipal Areas, 1965-1966 = รายงานผลการสำรวจแรงงานในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและธนบุรี พ.ศ.2508-25091967
2Survey of Buying and Shopping Habits = การสำรวจลักษณะการซื้อและภาวะร้านค้าประเภทต่าง ๆ1966
3The Economy and National Income of Thailand1959
4The economy and national income of Thailand1959
5The Economy and national income of Thailand1959