หนังสือที่แต่งโดย Oranush Osathanon 2 Results

No.TitlePublished
1Kapok = ปุยนุ่น จาก กสิกรเป็นกำลังอำนาจของชาติในการส่งสินค้าขาออก1963
2Trade Between Thailand and Foreign Countries 1962-1963 = การค้าของไทยกับต่างประเทศ ปี 2505 และครึ่งแรกของปี 25061963