หนังสือที่แต่งโดย Samuelson, Paul Anthony, 1915- 37 Results

No.TitlePublished
1Economics2005
2Macroeconomics2005
3Economics2001
4Economics1998
5Macroeconomics1998
6Economics1998
7Economics1995
8Microeconomics1992
9Economics1992
10Economics1992
11Economics1989
12Economics1989
13Macroeconomics : a version of economics1989
14Economics1985
15Economics1980
16Economics1980
17Economics1976
18Economics1976
19Economics1976
20Economics1976
21Economics1973
22Economics1973
23Readings in economics1973
24Economics1970
25Economics1970
26Economics : an introductory analysis1967
27Economics : an introductory analysis1967
28Economics : an introductory analysis1964
29Foundations of economic analysis1963
30Economics : an introductory analysis1961
31Economics : an introductory analysis1961
32Economics and introductory analysis1961
33Economics : an introductory analysis1961
34Economics : an introductory analysis1961
35Readings in Economics1958
36Economics : an introductory analysis1955
37Economics : An introductory analysis1951