หนังสือที่แต่งโดย จำนงจิต สัตตบงกช 3 Results

No.TitlePublished
1แผนการสอน (กลุ่มพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ) รายวิชา อ025 วิชาภาษาอังกฤษอ่าน เชียน2540
2แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักรายวิชา อ019 อ0110 = Blueprint2540
3แผนการสอนรายวิชา อ013 อ0114 ภาษาอังกฤษ 3-4 Blueprint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5