หนังสือที่แต่งโดย ถวิล ไพรสณฑ์ 2 Results

No.TitlePublished
1ผู้ว่า CEO [จุลสาร]2544
2ภาวะผู้นำทางการบริหารของนายกเทศมนตรี2509