หนังสือที่แต่งโดย คานธี, โมหันทาส การามจันทร์, ค.ศ. 1869-1948 23 Results

No.TitlePublished
1ชีวประวัติของข้าพเจ้า2553
2ชีวประวัติของข้าพเจ้า2552
3อมตวาจา ของ มหาตมา คานธี2547
4กุญแจสู่สุขภาพ2546
5โลกทั้งผองพี่น้องกัน2545
6สัจธรรมประจำวัน : อนุทินวาทะมหาตมะ คานธี = A thought for the day2545
7ชีวประวัติของข้าพเจ้า2542
8จดหมายจากคานธี2540
9ข้อคิดคานธี = Selected writings of mathatama Gandhi2539
10อมตวาจา ของ มหาตมา คานธี2538
11กุญแจสู่สุขภาพ2537
12อมตวาจา ของ มหาตมา คานธี2535
13ข้าพเจ้าทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของมหาตมา คานธี = The story of my experiments with truth2535
14วจนะของมหาตมะ คานธี2533
15กุญแจสู่สุขภาพ : กุญแจที่แท้จริงที่เปิดประตูไปสู่การมีสุขภาพดี2531
16อมตวาจา ของ มหาตมา คานธี2529
17ชีวประวัติของข้าพเจ้า2529
18ชีวประวัติของข้าพเจ้า2527
19โลกทั้งผองพี่น้องกัน2527
20อัตชีวประวัติ, หรือ, ข้าพเจ้าทดลองความจริง = The story of my experiments with truth2525
21คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน2525
22โลกทั้งผองพี่น้องกัน2523
23ชีวประวัติของข้าพเจ้า2513