หนังสือที่แต่งโดย มานิจ ชุมสาย, ม.ล 27 Results

No.TitlePublished
1พจนานุกรม ฝรั่งเศส-ไทย ; พจนานุกรม ไทย-ฝรั่งเศส2552
2หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์เรื่อง สมเด็จพระนารายณ์และโกษาปาน = The story of King Narai and his ambassador to France in 1686, Kosaparn2531
3พจนานุกรม ฝรั่งเศส-ไทย2528
4การไปรษณีย์ระยะเริ่มแรก2523
5ญวน-ไทย กับ เขมรและลาว (รวบรวมจากเอกสารกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลฝรั่งเศส)2522
6ไทยในสงครามโลกครั้งที่ 12520
7ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างญวนกับไทย2519
8ประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 จากแฟ้มของทางราชการซึ่งอยู่ใต้ถุนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส2519
9เอกสารประวัติศาสตร์ไทยว่าด้วย ร.ศ. 1122519
10ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 1 (จากหลักฐานของทางราชการที่เก็บไว้ ณ ใต้ถุนสถานทูตไทย ณ ฝรั่งเศสและเยอรมัน)2519
11ประวัติศาสตร์มลายูและปัตตานี2517
12หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศ2516
13หลักฐานประวัติศาสตร์ไทยในต่างประเทศ2515
14พจนานุกรม เยอรมัน-ไทย2508
15เรียนภาษาอังกฤษในลอนดอน2499
16การตำรวจในเยอรมัน ออสเตรีย และฝรั่งเศส2498
17ประวัติการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย2498
18วิชาครู เล่ม 2 ว่าด้วยวิธีสอนวิชาเฉพาะ และ ลัทธิการสอนแบบต่าง ๆ2493
19การศึกษาในประเทศฝรั่งเศส (ดูมาเมื่อ 15-20 ธันวาคม 2491)2492
20Direct Method reader for Thai students สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 12487
21Direct method reader for Thai students สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 22487
22คัด แต่ง แปล และไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 12484
23Direct method reader for Thai students สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 22484
24คัด แต่ง แปล และไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 12483
25Direct method reader for Thai students สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 22483
26แบบเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมปีที่ 1 = Direct method reader for Thai students2482
27แบบเรียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมปีที่ 1 = Direct method reader for Siamese students2480