หนังสือที่แต่งโดย นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 33 Results

No.TitlePublished
1นักบวช นักรบ นักฆ่า2560
2คำบอกเล่าของแผ่นดิน2559
3ตามเหล่าซือไทยไปไต้หวัน : เรียนรู้ปัญญาธรรมชาติกับครูเดชา ศิริภัทร2558
4เยือนถิ่นแผ่นดินพุทธบังกลาเทศ2557
5เลียบถิ่นแผ่นดินเวียด2556
6เล่าเรื่องเมืองเวียด2556
7รักและบ้าไปเก็บยา2555
8บันทายฉมาร์ เดียงพลาโต และหลวงพระบาง2555
9เรื่องเล่าของพลัง2555
10ลมปราณของแผ่นดิน2554
11รอยทางแห่งเวลา2554
12ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้2553
13แผ่นดินฉานในม่านหมอก2553
14ผู้อยู่กับเงา : [เรื่องเล่าของแผ่นดินและวัฒนธรรมพื้นบ้าน]2553
15รุกถอยหลัง : ข้อเขียนว่าด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านไทย2553
16ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพุทธศาสนาระหว่างปี พ.ศ. 2000-24002552
17ไทบ้านดูดาว2552
18เล่าเรื่องเมืองเพชร2550
19พระเอกโง่ : ทัศนะวิพากษ์ว่าด้วยสังคมและภูมิปัญญาไทย2550
20ไท รบ พม่า2549
21ไทบ้านดูดาว2549
22สองฝั่งเล : ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาจากชุมชนริมห้วงน้ำอันดามันและทะเลอ่าวไทย2549
23ผู้อยู่กับเงา : เรื่องเล่าของแผ่นดินและวัฒนธรรมพื้นบ้าน2547
24เล่าเรื่องเมืองเวียด2546
25รับมือกับสารพัดตัวแสบ2546
26คำบอกเล่าของแผ่นดิน2546
27ประติมา : รวมเรื่องสั้นแห่งการเดินทางภายใน2545
28อนุทินทะเลสาบ2544
29อารยะของแผ่นดิน2544
30รุกถอยหลัง : ข้อเขียนว่าด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวบ้านไทย2544
31ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้2543
32ไทบ้านดูดาว2543
33บันทายฉมาร์และเดียงพลาโต2538