หนังสือที่แต่งโดย พินิจ รัตนกุล 18 Results

No.TitlePublished
1ศาสนาและสงคราม2555
2ปรัชญาแห่งความไร้เหตุผล : วิเคราะห์แนวคิดนักเขียนนักคิดชาวฝรั่งเศส อัลแบร์ กามูส์2555
3สวดมนต์ สมาธิ วิปัสสนา รักษาโรคได้2549
4ศาสนาและความรุนแรง2548
5ปาฏิหาริย์ของกรรมฐาน2548
6ศาสนาและสงคราม [จุลสาร] : มิตรหรือศัตรู2544
7ปรัชญาชีวิต ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : ชีวิตและหลักคิดของนักเขียน-นักคิดผู้ปฏิเสธรางวัลโนเบล2540
8ปรัชญาชีวิตของ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : ความรัก ความว่างเปล่า และเสรีภาพ2539
9ความรัก ความว่างเปล่า และเสรีภาพ ปรัชญาชีวิตของ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์ : ศึกษา-วิเคราะห์ปรัชญาเอกซิสเตนเชียลลิสม์ ของนักคิด-นักเขียนผู้ปฏิเสธรางวัลโนเบล2537
10ความรัก ความว่างเปล่า และเสรีภาพ : ปรัชญาชีวิตของ ฌอง-ปอล ซาร์ตร์2533
11ทฤษฎีความรักของเพลโต2516
12ปรัชญา2516
13โสกราตีสและปัญหาเรื่องความดี2516
14รวมบทความทางศาสนา2516
15โสกราตีสและปัญหาเรื่องความดี2515
16เพลโตและปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม2515
17ปรัชญา2515
18ทฤษฎีความรักของเพลโต2514