หนังสือที่แต่งโดย สมบูรณ์ ศิริประชัย 5 Results

No.TitlePublished
1ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ นัยต่อประเทศไทย2551
2วิกฤติการณ์เศรษฐกิจในสวีเดน เม็กซิโกและไทย : สาเหตุและการตอบสนองของนโยบาย2549
3ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2533 และแนวโน้มปี 25342533
4วีอีอาร์ (VER) กับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทย : กรณีศึกษามันสำปะหลัง ปี 1982-19872531
5การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย : ข้อสังเกตเบื้องต้น2528