หนังสือที่แต่งโดย ชุมพล เลิศรัฐการ 9 Results

No.TitlePublished
1สุนทรพจน์สุดยอดแห่งทศวรรษ บารัก โอบามา2552
2บารัก โอบามา : ประธานาธิบดีอเมริกันคนที่ 44 ผู้พลิกประวัติศาสตร์โลก2551
3สหรัฐอเมริกากับปัญหาความมั่นคงใหม่2548
4สงครามและสันติภาพกับยุทธศาสตร์เพื่อระเบียบโลกใหม่2538
5กัมพูชาในการเมืองโลก : บทบาทเจ้าสีหนุกับสงครามและสันติภาพ2536
6กัมพูชาในการเมืองโลก : บทบาทเจ้าสีหนุกับสงครามและสันติภาพ2536
7สงครามอ่าวเปอร์เซีย และซัดดาม ฮุสเซนแห่งอิรักกับแผนรุกอาระเบีย ในยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกา2534
8คู่มือสอบนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ความรู้ทั่วไปพร้อมด้วย Aptitude test2527
9ศักย์สงครามเวียดนาม - ไทย การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การเมืองและยุทธศาสตร์การทหาร2522