หนังสือที่แต่งโดย สว่าง วงศ์พัวพันธุ์ 15 Results

No.TitlePublished
1เท็คนิคการผันกริยาฝรั่งเศส = Technique de la conjugaison des verbes francais2536
2ไวยากรณ์ฝรั่งเศส2535
3เท็คนิคการผันกริยาฝรั่งเศส = Techniques de la conjugaison des verbes Francais2534
4เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส = Technique de la conjugaison des verbs francais2534
5เท็คนิคการผันกริยาฝรั่งเศส = Technique de la conjugaison des verbes francais2534
6ไวยากรณ์ฝรั่งเศส : การศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคำต่าง ๆ = Grammaire francaise explications en Thailandais2531
7พจนานุกรมดวงกมลฝรั่งเศส-ไทย2527
8เท็คนิคการผันกริยาฝรั่งเศส2521
9เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส = Technique de la conjugaison des verbes francais2521
10ไวยากรณ์ฝรั่งเศส2521
11เทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส = Technique de la conjugaison des verbes francais2521
12ไวยากรณ์ฝรั่งเศส2521
13ฝรั่งเศสแพ้ที่เดียนเบียนฟู2521
14ฝรั่งเศสแพ้ที่เดียนเบียนฟู2520
15อินโดจีน : ทัศนะจากปักกิ่ง นโรดม สีหนุ ให้สัมภาษณ์จังลากูติวร์2518