หนังสือที่แต่งโดย ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 46 Results

No.TitlePublished
1เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร?2559
2โมฆสงคราม : บันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์2558
3ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี พนมยงค์2553
4คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน : ความเป็นมาของศัพท์ไทย "ปฏิวัติ, รัฐประหาร, วิวัฒน์, อภิวัฒน์"2553
5แนวความคิดประชาธิปไตย ของ ปรีดี พนมยงค์2552
6ประวัติศาสตร์การเมืองไทย2545
7ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์2544
8ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์2544
9ชีวประวัติย่อของ นายปรีดี พนมยงค์2544
10มหาราชและรัตนโกสินทร์2543
11รวมข้อเขียนของปรีดี พนมยงค์ : ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย2543
12จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม2543
13ความเป็นอนิจจังของสังคม2542
14คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย : 24 มิถุนายน2542
15พระเจ้าช้างเผือก = The King of the white elephant2542
16อนาคตของประเทศควรดำเนินไปในรูปใด ; กับ, แผนขุดคอคอดกระ2536
17ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ (จนถึง 24 กรกฏาคม 2525) ; สกุลพนมยงค์ และ สกุล ณ ป้อมเพชร2535
18พระเจ้าช้างเผือก = The King of the white elephant2533
19ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้า และ 21 ปีที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน2529
20ชำระประวัติศาสตร์2528
21ขุมปัญญา2528
22นายปรีดี พนมยงค์ เล่าเรื่อง ขบวนการเสรีไทย ; รวบรวมโดย สุพจน์ ด่านตระกูล2526
23ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย : รวมข้อเขียนของ ปรีดี พนมยงค์2526
24ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน2526
25ชีวประวัติย่อของนายปรีดี พนมยงค์ (จนถึง 24 กรกฎาคม 2525)2526
26นายปรีดี พนมยงค์ ตอบคำถาม2525
27มหาราชและรัตนโกสินทร์2525
28รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ชี้ทางรอดของไทย2524
29จดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงพระพิศาลสุขุมวิท เรื่องหนังสือจดหมายเหตุของเสรีไทยเกี่ยวกับปฎิบัติการในแคนดี นิวเดลฮี และ สหรัฐอเมริกา2522
30หลักฐานสำคัญบางประการเกี่ยวกับสถานะสงครามของประเทศไทย ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาค 12521
31ความเป็นมาของศัพท์ไทย "ปฏิวัติ, รัฐประหาร, วิวัฒน์, อภิวัฒน์"2519
32ข้อเขียนทางปรัชญา2518
33ปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์ ในงานชุมนุมนักเรียนไทยที่เมืองบัวติเอร์ (ฝรั่งเศส) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2518 เรื่องอนาคตของไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน2518
34รวมบทความบางเรื่อง ของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการร่างรัฐธรรมนูญ2518
35อนาคตของเมืองไทยกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน [จุลสาร] :ปาฐกถาในงานชุมนุมนักเรียนไทยที่เมืองปัวติเอร์ (ฝรั่งเศส) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 25182518
36ความเป็นมาของชื่อ "ประเทศสยาม" กับ "ประเทศไทย" [จุลสาร]2517
37คำปราศรัย สุทรพจน์บางเรื่องและบางเรื่อง เกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย2517
38เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร?2517
39อนาคตของประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด [จุลสาร] : ปาฐกถาในการชุมนุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทย) ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2516 และ, ข้อสังเกตของนายปรีดี พนมยงค์เกี่ยวกับ "เอกภาพของชาติกับประชาธิปไตย"2516
40โลกพระศรีอาริย์ แปลและเรียบเรียงจาก ด้อยพัฒนาและพระศรีอาริย์ในแผ่นดินสยาม ของ P. Fistie2516
41คำอธิบายกฎหมายปกครองจากหนังสือนิติสาส์น พ.ศ.24742513
42ความเป็นอนิจจังของสังคม2513
43ปรัชญาคืออะไร2513
44ความเป็นอนิจจังของสังคม2501
45ความเป็นอนิจจังของสังคม2500
46คำปราศรัยของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ กล่าวต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เมื่อ 8 สิงหาคม 2487 และคำกล่าวรับของนายควง อภัยวงศ์2487