หนังสือที่แต่งโดย แสงเทียน ศรัทธาไทย 14 Results

No.TitlePublished
1ราชวงศ์สยาม2561
2พระมารดา ผู้สร้างมหาราชแห่งสยาม มหาอุทรโอบอุ้มมหาราช2553
3เจ้าชายนักสู้ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร2553
4สามราชินีคู่บัลลังก์ ร. 52552
5ร. 8 : ยุวกษัตริย์รัตนโกสินทร์2551
6วาทะธรรมท่านพุทธทาส2551
7เมื่อ ร. ๕ ยังทรงพระเยาว์2550
8ร. 8 ยุวกษัตริย์รัตนโกสินทร์2548
9ร.8 ยุวกษัตริย์รัตนโกสินทร์2548
10มหาอุทรโอบอุ้มมหาราช2548
11ราชวงศ์สยาม2546
12สามราชินีคู่บัลลังก์ ร.52539
13สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์
14เมื่อ ร. ๕ ยังทรงพระเยาว์