หนังสือที่แต่งโดย อัมพร วิจิตรพันธ์ 17 Results

No.TitlePublished
1ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ2539
2เศรษฐศาสตร์2536
3หลักเศรษฐศาสตร์ EC1032525
4โอกาสการทำงานในสถานประกอบการตั้งใหม่ในเขตกรุงเทพฯมหานคร (กทม.) = Employment opporturnity in the new establishments in Bangkok2524
5ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ2524
6สัมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ = (Seminar of Economics of Human Resource)2524
7เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน2523
8หลักเศรษฐศาสตร์2522
9หลักเศรษฐศาสตร์2521
10เศรษฐศาสตร์การศึกษาและการวางแผนกำลังคน2520
11ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ2520
12เศรษฐศาสตร์แรงงาน2519
13ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ2519
14เศรษฐศาสตร์แรงงาน2516
15ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ2515
16หลักเศรษฐศาสตร์2514
17หลักเศรษฐศาสตร์อย่างง่าย2513