หนังสือที่แต่งโดย ไพฑูรย์ มีกุศล 14 Results

No.TitlePublished
1หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.1- 3 ระดับประถมศึกษา2555
2นักการเมืองถิ่น จังหวัดสุรินทร์2552
3หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : ประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12546
4หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : ประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 42546
5หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : ประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 12546
6การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจกับภาวะหนี้สิน ในหมู่บ้านอีสาน : ศึกษากรณีบ้านโสมน ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : รายงานวิจัย2533
7พรมแดนความรู้การศึกษาวัฒนธรรมอีสาน2531
8ประวัติศาสตร์ไทย2521
9ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี2519
10ประวัติศาสตร์ไทย2518
11การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2517
12การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2517
13การปฎิรูปการปกครองมณฑลอีสาน พ.ศ. 2436-24532517
14การปฏิรูปการปกครองมณฑลอีสานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2517