หนังสือที่แต่งโดย ชนินทร์ เตชะประเสริฐวิทยา 7 Results

No.TitlePublished
1โรคปริทันต์และกระบวนการรักษา2544
2ประเภทของโรคปริทันต์และสารต้านจุลชีพในปริทันต์บำบัด2539
3การศึกษาเปรียบเทียบผลของหัวขูดอุลตราโซนิกต่างชนิด ในแบบจำลองกระดูกขากรรไกรเพื่อประยุกต์ใช้ในงานทันตสาธารณสุขมูลฐาน : รายงานผลการวิจัย2538
4เนื้อเยื่อของอวัยวะปริทันต์2533
5เนื้อเยื่อของอวัยวะปริทันต์2531
6เครื่องมือปริทันต์ : สำหรับการขูดหินน้ำลายและการเกลารากฟัน2531
7เนื้อเยื่อและรอยโรคของอวัยวะปริทันต์2529