หนังสือที่แต่งโดย มนตรี ตราโมท, 2443-2538 34 Results

No.TitlePublished
1ฟังและเข้าใจเพลงไทย2555
2ลิลิตอิหร่านราชธรรม : บทกวีนิพนธ์ของครูมนตรี ตราโมท ระหว่างปี พ.ศ.2486-24872550
3คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย2545
4ทำนองไทย [Soundrecording]2545
5ลิลิตอิหร่านราชธรรม2543
6ดุริยางคศาสตร์ไทย : ภาควิชาการ2540
7การละเล่นของไทย2540
8ดุริยสาส์น2538
9ดนตรีไทย2538
10ม.ต. ปกิณกนิพนธ์2538
11ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทยในยุครัตนโกสินทร์2533
12ดุริยเทพ2533
13ลิลิตอิหร่านราชธรรม2532
14ศัพท์สังคีต ของ ครูมนตรี ตราโมท2531
15ดนตรีไทย2529
16เพลงโหมโรงมหาราช [จุลสาร]2529
17ลิลิตอิหร่านราชธรรม2527
18ลิลิตอิหร่านราชธรรม2526
19โหมโรงดนตรีไทย2526
20เพลงสมโภชนพระนคร เถา [จุลสาร]2525
21เพลงโหมโรง เทิด ส.ธ. [จุลสาร]2525
22เพลงโหมโรง "รัตนโกสินทร์"สามชั้น [จุลสาร]2525
23คู่มือครู ศิลปกรรม ศ023 - ศ024 พื้นฐานดนตรีไทย 1-22524
24ฟังและเข้าใจเพลงไทย2523
25รวมบทขับร้อง ของ มนตรี ตราโมท2523
26หลายรส รวบรวมบทประพันธ์ของ มนตรี ตราโมท2515
27การละเล่นของไทย (ฉบับย่อ)2513
28ดุริยเทพ2509
29ศัพท์สังคีต ของ ครูมนตรี ตราโมท2507
30ศัพท์สังคีต2507
31เครื่องสายไทย2505
32ปราบธรรมเสถียร : นิทานประวัติศาสตร์ประกอบสังคีตของกรมศิลปากร2500
33นิทานประวัติศาสตร์ประกอบสังคีต เรื่อง เจดีย์ไชยมงคล2499
34การละเล่นของไทย2497