หนังสือที่แต่งโดย ศิริพร สาเกทอง 14 Results

No.TitlePublished
1คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี2528
2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2528
3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2527
4หลักภาษาฟอร์แทรน IV2527
5COBOL : ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ2525
6คอมพิวเตอร์กับงานบัญชี2525
7ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2524
8ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2524
9หลักภาษาฟอร์แทรน IV2522
10หลักภาษาฟอร์แทรน IV2522
11หลักภาษาฟอร์แทรน IV.2519
12ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ หลักภาษาฟอร์แทรน IV2519
13COBOL ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ
14อีไอเอส : เอนเนอร์จี อินฟอร์เมชั่นซีสเต็ม