หนังสือที่แต่งโดย ตากอร์, รพินทรนาถ, เซอร์, ค.ศ. 1861-1941 38 Results

No.TitlePublished
1คนสวน = The Gardener2559
2หลงกลิ่นโลกีย์ = The home and the world2559
3คีตาญชลี = [Gitanjali]2555
4โศลกแห่งความรัก = Love poems of Tagore2548
5นกเถื่อน = Stray birds2547
6จันทร์เสี้ยว = The crescent moon2547
7จันทร์เสี้ยว = The crescent moon2544
8หิ่งห้อย2543
9คีตาญชลี2543
10วาทะปรัชญาเมธี รพินทรนาถ ฐากูร2542
11หิ่งห้อย2541
12คีตาญชลี = [Gitanjali]2540
13พระจันทร์เสี้ยว2540
14สวนดอกไม้2539
15แผ่นดินเดียวกัน2537
16วาทะปรัญชาเมธี รพินทรนาถ ฐากูร2537
17พระราชากับพระราชินี และบทละครอื่น ๆ2537
18เล่ห์เสน่หา2537
19คีตาญชลี = [Gitanjali]2534
20เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง รวมเรื่องเอกของรพินทรนาถ ฐากุร2533
21คนสวน = The Gardener2532
22หิ่งห้อย2532
23กวีนิพนธ์ โศลกแห่งความรัก lLove poems of Tagore2532
24สวนดอกไม้2530
25คีตาญชลี = Gitanjali2528
26เล่ห์เสน่หา2528
27ปรัชญาและแนวคิดการศึกษาศานตินิเกตัน2528
28น้ำพุแห่งนิรันดร์2526
29พระจันทร์เสี้ยว (เสี้ยวหนึ่งของดวงจันทร์)2526
30คนสวน = The gardener2525
31ลำนำเพลงชีวิต = The gardener2525
32พระจันทร์เสี้ยว (เสี้ยวหนึ่งของพระจันทร์)2523
33จิตรา2522
34หิ่งห้อย2517
35คีตาญชลี = Gitanjali2512
36สาธนา ปรัชญานิพนธ์2508
37รวมนิพนธ์รพินทรนาถ2504
38นิยายของรพินทรนาถ2504