หนังสือที่แต่งโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 6 Results

No.TitlePublished
1บัญชีประเภทกิจการที่จะให้การส่งเสริมการลงทุน2536
229 ปีกับการส่งเสริมการลงทุน2532
3สิ่งควรรู้ เรื่อง ปริวรรตเงินตรา และ ตลาดทุน2516
4รายงานประจำปี กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
5รายงานประจำปี ...
6ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก