หนังสือที่แต่งโดย กรุงเทพมหานคร 13 Results

No.TitlePublished
1เมืองอภิวัฒน์ : 22 กม. เส้นทางรถไฟฟ้าสายประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา2552
2หนังสือรายงาน และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - 25552551
3แนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 254 [electronic resource]2550
4แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551 : ฉบับผู้บริหาร2548
5กรุงเทพมหานคร ปีที่ 272542
6จากเทศบาลสู่กรุงเทพมหานคร2542
722 ปี กทม.2537
8งบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ ...2530
9โครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยา 2 การประมินผลกระทบ2530
10โครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาคูคลองเมืองเดม(คลองหลอด) ของกรุงรัตนโกสินทร์ : กรุงเทพมหานคร2524
11สถิติรายปีกรุงเทพมหานคร ...2523
12แบบบ้าน2517
13เอกสารเผยแพร่กิจการของกรุงเทพมหานคร