หนังสือที่แต่งโดย เพลโต 37 Results

No.TitlePublished
1รีพับลิก = Republic2559
2บทสนทนาของเพลโต : ยูไธโฟร, อโพโลจี, ไครโต = The dialogue of Plato : Eutyphro, Apology, Crito2558
3บทสนทนาเฟดรัสและไอออนของ เพลโต = Phaedrus and Ion2558
4รีพับลิก = Republic2558
5ปรัชญาความรัก : สุนทรียสนทนาว่าด้วยแก่นแท้ของความรัก = Symposium2557
6รีพับลิก2557
7ปรัชญาความรัก = Symposium2553
8โสกราตีส2553
9วันสุดท้ายของโสคราตีส : คำแถลงต่อศาล คริโต เฟโด2550
10บทสนทนาของเพลโต : ยูไธโฟร,อโพโลจี,ไครโต2549
11ปรัชญาชีวิตของโสเครตีส2547
12คุณธรรม = Meno2547
13ฮิปปีอัสใหญ่ : บทสนทนาของเพลโตว่าด้วยความงาม2546
14เฟโด : วาระสุดท้ายของโสกราตีส2543
15ไครโต (โสกราตีสในคุก)2543
16อโปโลเกีย (โสกราตีสแก้คดี)2543
17ยูไทโฟร (วิธีการของโสกราตีส)2543
18ปรัชญาความรัก = Symposium2543
19วาทะปรัชญาเมธี เพลโต : นักปรัชญาทางการเมืองผู้ยิ่งยงแห่งตะวันตก2542
20วาทะปรัชญาเมธี เพลโต : นักปรัชญาทางการเมืองผู้ยิ่งยงแห่งตะวันตก2537
21อโปโลเกีย (โสกราตีสแก้คดี)2534
22เฟโด : วาระสุดท้ายของโสกราตีส2534
23ไครโต (โสกราตีสในคุก)2534
24คาร์มีดีส เลคีส ไลซิส = Charmides, Laches, Lysis2534
25ยูไทโฟร : วิธีการของโสกราตีส2533
26ฮิปปีอัสใหญ่ : บทสนทนาของเพลโต ว่าด้วยความงาม2533
27อุตมรัฐ = The republic2523
28โสกราตีส : บุคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญาโดยบริบูรณ์ (ยูไทไฟร อโปโลเกีย ไครโตและเฟโด)2523
29คุณความดีสอนกันได้หรือไม่2518
30พูดดีหรือพูดเก่ง เล่ม 1 = Gorgias2517
31ทฤษฎีความรักของเพลโต2516
32โสกราตีส : บุคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญาโดยสมบูรณ์ (ยไทโฟร อโปโลเกีย ไดรโต และเฟโด)2514
33โสกราตีส2514
34โสกราตีส : บุคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญาโดยบริบูรณ์ (ยูไทโฟร อโปโลเกีย ไครโต และเฟโด2511
35วิธีการของโสกราตีส (ยูไทโฟร)2511
36โสกราตีส2509
37โสกราตีส : บุคลิกลักษณะ ประวัติและปรัชญาโดยบริบูรณ์ (ยูไทโฟร อโปโลเกีย และเฟโด)2507