หนังสือที่แต่งโดย สารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป), พระ, 2432-2488 12 Results

No.TitlePublished
1ชนะแปดทิศ พิชิตแปดสถานการณ์ : [อธิบายศัพท์บาลี คาถาพาหุํ อย่างละเอียดลึกซึ้ง]2556
2โลกธาตุ2538
3รวมนิทาน2533
4ปาลี-สยาม อภิธาน2532
5ประวัติราชทินนาม2515
6บาลี-สยามอภิธาน2515
7ฎีกาชยมังคลอัฏฐกเทสนา (พาหุํ)2510
8พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงสารประเสริฐและฉบับกรมพระปรมานุชิตฯ และพงศาวดารเหนือ ฉบับพระวิเชียรปรีชา (น้อย)2504
9โลกธาตุ เทียบทางโลก ทางธรรม อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ และชรามรณะ วิธีดูดวงชะตาชีวิตทั่วไป2503
10ประวัติราชทินนาม2503
11โคลงเรือลอยพระประทีป2466
12บาลีอภิธานปปทีปิกา พร้อมทั้งสูจิ2464