หนังสือที่แต่งโดย เทพย์ สาริกบุตร 6 Results

No.TitlePublished
1โหราศาสตร์ในวรรณคดี2558
2ตำราพยากรณ์แบบเลข 7 ตัว ฉบับพิสดาร2527
3ฤกษ์พิสดาร2524
4พรหมชาติฉบับพิสดาร2517
5ตำราพยากรณ์แบบเลข 7 ตัว ฉบับพิสดาร2514
6โหราศาสตร์ปริทรรศน์2511