หนังสือที่แต่งโดย Long, Millard F 2 Results

No.TitlePublished
1Economic Development in NE Thailand: Problem and Future, from Sociology of the NE Villages = พัฒนาการทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปัญหาและอนาคต1968
2Aspects of Agricultural Credit in Thailand1963