หนังสือที่แต่งโดย อาร์โนลด์, เซอร์ เอ็ดวิน 4 Results

No.TitlePublished
1ประทีปแห่งเอเชีย = The light of Asia2532
2ประทีปแห่งชมพูทวีป = The light of Asia2530
3ประทีปแห่งชมพูทวีป = The light of Asia2510
4ประทีปแห่งชมพูทวีป ฉบับย่อ = The light of Asia2504