หนังสือที่แต่งโดย ประมวญ ดิคคินสัน 28 Results

No.TitlePublished
1เมื่อลูกรักได้ครูดี2540
2ไปเรียนนอก2537
3แนะลูกให้เรียนดี2534
4บ้านเด็ก การพัฒนาเด็กตามแบบ "มอนเตสซอรี่"2534
5จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ2532
6จิตวิทยา การศึกษาพิเศษ2532
7เรียนรู้ลูกรัก2532
8ถิ่นควรถนอม : โลกและอนุรักษ์2529
9เราเรียนอังกฤษกันอย่างไร? : แนะแนวในการเรียนภาษาที่สอง2529
10จิตวิทยาคลินิก สมองมนุษย์2527
11สมองมนุษย์ : จิตวิทยาคลินิก2527
12น่านเจ้า2527
13ไมตรีจิตในจดหมาย2525
14จิตวัฒนา : จิตวิทยาเบื้องต้น2524
15จิตวัฒนา : จิตวิทยาเบื้องต้น2524
16หูหนวก-หูตึง : จิตวิทยาคลีนิค2524
17หูหนวก-หูตึง : จิตวิทยาคลีนิค2524
18คติชนชาวบ้าน การศึกษาในด้านมนุษยวิทยา2521
19วัยหนุ่ม วัยสร้างสรรรค์2520
20วัยท้าย วัยทอง2520
21วัยรุ่น วัยเร่ง2520
22วัยหนุ่มสาว-วัยสร้างสรรค์2520
23วัยท้าย-วัยทอง2520
24วัยวัฒนาจิตวิทยาพัฒนาการ : วัยหนุ่มสาว : วัยสร้างสรรค์2520
25จิตวัฒนา: จิตวิทยาพัฒนาการ2519
26จิตวัฒนา จิตวิทยาพัฒนาการ2519
27ดวงใจคืนถิ่น Heart comes home ระลึกถึงชาติไทยแต่ในอีด ถึงวาระเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ ครบ 200 ปี
28ทฤษฎีจิตวิทยาว่าด้วยบุคลิกภาพ