หนังสือที่แต่งโดย กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517 45 Results

No.TitlePublished
1เบื้องหลังการปฏิวัติ 24752557
2ข้อคิดจากใจ กุหลาบ สายประดิษฐ์2552
3ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า : ข้อเขียนและบันทึกนอกทินกรณ์2549
4มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ2548
5สุภาพบุรุษนักประพันธ์2548
6บันทึกสวนโมกข์ : ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมและการบังคับตน2548
7บุคคลอนุสรณ์2548
8สุภาพบุรุษ มนุษยภาพ2548
9มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ2548
10บันทึก 2501 ทินกรณ์เล่มสุดท้าย2548
11ข้าพเจ้าได้เห็นมา2548
12การเมืองของประชาชน2548
13เบื้องหลังการปฏิวัติ 24752548
14อุดมธรรมกับผลงานชุดพุทธศาสนา2548
15ไปสหภาพโซเวียต2548
16ทินกรณ์ของผู้ต้องขัง โดยข้อหาว่าเป็นกบฏ2547
17เรื่องของเขา2546
18เบื้องหลังการปฏิวัติ 24752545
19บันทึกอิสรชน : ทินกรณ์ของผู้ต้องคุมขังโดยข้อหาว่าเป็นกบฏ2544
20ข้อคิดจากใจ กุหลาบ สายประดิษฐ์2543
21เบื้องหลังการปฏิวัติ 24752543
22เบื้องหลังการปฏิวัติ 24752541
23แลไปข้างหน้า (รวมภาคปฐมวัยและภาคมัชณิมวัย)2536
24ป่าในชีวิต2535
25ผจญบาป2529
26เรื่องพุทธศาสนา2529
27เรื่องของเขาและศรีบูรพากับบทประพันธ์ในบรรณพิภพ2529
28รำลึกถึงกุหลาบ สายประดิษฐ์2528
29แลไปข้างหน้า : ภาคปฐมวัยและมัชณิมวัย2526
30กำเนิดครอบครัวของมนุษยชาติ ระเบียบสังคมของมนุษย์2524
31แลไปข้างหน้า (ภาคมัชฌิมวัย)2522
32อดีตที่เป็นบทเรียน2522
33ศรีบูรพาสนทนาเรื่องพุทธศาสนาและอุดมธรรม2522
34ระเบียบสังคมของมนุษย์2521
35กำเนิดครอบครัวของมนุษยชาติ2521
36ประวัติศาสตร์สตรีไทย2519
37แลไปข้างหน้า ภาคปฐมวัย2518
38แลไปข้างหน้า (ภาคมัชฌิมวัย)2518
39เบื้องหลังการปฏิวัติ 24752518
40เขาถูกบังคับให้เป็นขุนโจร2517
41ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์2517
42รวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิต2517
43ข้าพเจ้าได้เห็นมา2500
44ข้าพเจ้าได้เห็นมา เล่ม 22494
45เรื่องสั้น ศรีบูรพา