หนังสือที่แต่งโดย นายตำรา ณ เมืองใต้ 28 Results

No.TitlePublished
1เล่าเรื่องพระอภัยมณี2548
2ราชาธิราช-กากี2545
3พระลอ2545
4หัสนิยายชุด " นายเลากะงังฆ์"2544
5ชีวประวัติสุนทรภู่2540
6ราชาธิราช-กากี2539
7อิเหนา ลักษณวงศ์ สมุทรโฆษ2539
8อิเหนา ลักษณวงศ์ สมุทรโฆษ2538
9พระลอ2537
10อิเหนา ลักษณวงศ์ สมุทรโฆษ2537
11ราชาธิราช-กากี2537
12บุคคลภาษิตในสามก๊ก2531
13หัสนิยาย ชุด นายเลากะงังฆ์2530
14บทเรียนชีวิต2524
15บทเรียนชีวิต2521
16ภาษาและวรรณคดี2515
17ภาพวิจิตร-วรรณคดี อิเหนา ลักษณวงศ์ สมุทรโฆษ2515
18รวมนิยายเอก2514
19ภาพวิจิตร-วรรณคดีไทย2511
20ภาพชีวประวัติสุนทรภู่2506
21ภาพนางงามวรรณคดี2505
22อนุนวนิยายนิยาย นายเลากะงังม์ และศุภลักษณ์ / ของ นายตำรา ณ เมืองใต้2505
23บทละครพูดเรื่องติดเบ็ดและภรรยาอนามิส2504
24ประชุมวรรณคดีไทย ภาค 1 กำสรวลศรีปราชญ์2502
25คู่ใจ2501
26ประชุมวรรณคดีไทย ภาค 1 กำสรวลศรีปราชญ์2494
27ปริทรรศน์วรรณคดีไทย. ภาค22490
28ชีวประวัติสุนทรภู่