หนังสือที่แต่งโดย Dhani Nivat, Prince, 1885-1974 19 Results

No.TitlePublished
1Shadow play (The nan)1988
2The History of Buddhism in Siam = ประวัติพุทธศาสนาในสยาม1979
3The Old Siamese Conception of the Monarchy1976
4Autobiography of Prince Dhani Niwat, A Book Distributed in the Cremation Ceremony of Prince Dhani Niwat = อัตตชีวประวัติ พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร1974
5Collected articles1969
6Collected articles : reprinted from the Journal of the Siam Society on the occasion of his eighty-fourth birthday1969
7Collected Articles by H.H. Prince Dhani Nivat1969
8Collected articles : the journal of the siam society1969
9A History of Buddhism in Siam1965
10The Royal palaces1963
11The Nang1962
12Siamese History and Culture of Siam, from SEATO Lectures1960
13The Siamese Way of Liefe, from SEATO Lectures1960
14The People's Education, from SEATO Lectures1960
15The Nang1958
16The Excursion to Nakorn Pathom1957
17Introduction, from the Social Sciences and Thailand, a Compilation of Articles on Various Social Science Fields and Their Application to Thailand1956
18The Nang1954
19The City of Thawarawadi Sri Auydhya, from Early History and Ayudhya Period