หนังสือที่แต่งโดย ฮิลล์, นโปเลียน, ค.ศ. 1883-1970 32 Results

No.TitlePublished
1ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The Napoleon Hill's laws of success2557
2วังวนแห่งความคิด2557
3บันไดวิเศษสู่ความสำเร็จของนโปเลียน ฮิลล์2553
4พลิกชีวิตคิดเชิงบวก = Napoleon Hill's keys to positive thinking2551
5คิดแล้วรวย = Think & grow rich2550
6คิดอย่างไรให้รวย = Think and grow rich2550
7คิดแล้วรวยด้วยใจสุข = Grow rich with peace of mind2547
8หัวใจแห่งความสำเร็จ = Key to success2546
9ปรัชญาชีวิต : ศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The law of success2544
10คุมโชคชะตา คว้าความสำเร็จ = Succeed and grow rich through persuasion2543
11ปีแห่งความรุ่งโรจน์ = A year of growing rich : Napoleon Hill's unlimited success2542
12หัวใจแห่งความสำเร็จ = Keys to success2540
13ปรัชญาชีวิต : ศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The law of success2538
14คุมโชคชะตา คว้าความสำเร็จ = Succeed and grow rich through persuasion2535
15ศิลปแห่งความสุข = Grow rich with peace of mind2535
16สร้างศักยภาพ สร้างอนาคต = Grow rich with peace of mind2534
17กลวิธีสร้างพลังสร้างสรรค์2533
18สำเร็จและรวยได้ด้วยใจ = Succeed and grow rich through perscasion2533
19พัฒนาพลังจิตพิชิตเป้าหมาย = The master-key to riches2533
20พัฒนากำลังใจสร้างความสำเร็จ = You can work your own miracles2532
21ปรัชญาชีวิต : ศาสตร์แห่งความสำเร็จ = the Law of success2528
22ศิลปะแห่งความสุข = Grow rich with peace of mind2527
23ปรัชญาชีวิต : ศาสตร์แห่งความสำเร็จ = The law of success (the science of success philosophy)2524
24คิดแล้วสำเร็จ = Success through a positive mental attitude2521
25คิดแล้วรวย = Think and grow rich2509
26วิธีสร้างเงินล้าน = Success through a positive mental attitude2509
272 ผู้ยิ่งใหญ่ = Success through a positive mental attitude
28ศาสตร์แห่งความมั่งคั่ง = Success through a positive mental attitude
29คิดแล้วรวยด้วยแนวทางธุรกิจของนโปเลียน ฮิลล์ = How Naploeon Hill helped me think and grow rich in business
30อัจฉริยะทางความคิด : กุญแจสู่ความมั่งคั่ง = Think and grow rich : master key to riches
31จะฝันใฝ่ในฝันอันสูงสุด = Success through a positive mental attitude
32ลายแทงมหาสมบัติ