Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย มานพ ถนอมศรี

46 Results

No.TitlePublished
1วีรบุรุษทะเลทราย2554
2เจาะลึก 27 ราชวงศ์ของโลก2554
3เปิดตำนานบุคคลดังของเอเชีย2552
4ราชา - ราชินี ที่โลกไม่ลืม2552
5ชวนลูกเป็นอัจฉริยะ2551
6ลูกอัจฉริยะ--สร้างได้2549
7ผู้หญิงของโลก 22548
8อยุธยา เมืองประวัติศาสตร์ มรดกโลก2547
9บุคคลของโลกตะวันออก 32547
10ศรีสัชนาลัย โบราณสถานสามสมัย2546
11การเขียนหนังสือ สารคดี บันเทิงคดี สำหรับเด็กและเยาวชน2546
12สุโขทัย : อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก2546
13เพื่อนของเรา ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 เล่ม 12546
14กรุงศรีอยุธยา : ขุมทองแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย2545
15การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือเพื่อสนองของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2545
16บุคคลของโลกตะวันตก2544
17บุคคลของโลกตะวันออกกลาง-อัฟริกา2544
18ผู้หญิงของโลก : ชีวิตและบทบาทของสตรีผู้โด่งดังทั่วโลกทั้งในแง่สังคม การเมือง ศาสนาและประวัติศาสตร์2543
19ศิลปะสร้างลูกอัจฉริยะ2543
20บุคคลของโลกตะวันออก 12543
21หนังสือกิจกรรมและแบบฝึกศิลปศึกษา รายวิชา ศ305 ศิลปะกับชีวิต 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32542
22ภาพวาดของลูก2542
23หนังสือกิจกรรมและแบบฝึกหัดศิลปศึกษา รายวิชา ศ203 ศิลปกับชีวิต3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 12542
24หนังสือเรียนศิลปศึกษา รายวิชา ศ102 ศิลปะกับชีวิต 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12542
25หนังสือกิจกรรมและแบบฝึกศิลปศึกษา รายวิชา ศ101 ศิลปะกับชีวิต1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 12542
26ราชทูตและบาทหลวงฝรั่งเศสในกรุงสยาม2541
27หนังสือกิจกรรมและแบบฝึกหัดศิลปศึกษา รายวิชา ศ204 ศิลปะกับชีวิต 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22540
28เงาอดีต2540
29บ่ฮัก บ่ต้อง สงสาร2539
30หนังสือกิจกรรมและแบบฝึกศิลปศึกษา รายวิชา ศ306 ศิลปะกับชีวิต 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32539
31เบื้องหลังการเขียนเรื่องสั้นและเรื่องสั้นดีเด่น2538
32ศิลปะในหัวใจเด็ก : การเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะ2538
33หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดกินตามน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรื่อง บำเน็จความดี2538
34สารคดีชีวประวัติบุคคลของโลก2538
35เธค2537
36รูปศิลาจีนสมัยรัตนโกสินทร์2536
37คนไทยสมัยก่อน2534
38ตะวันลา2533
39เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน)2533
40เจ้ากบปากกว้าง2532
41แม่ช้างใจอารี2532
42ทางสายรุ้ง2527
43กินรีลุยฟลอร์2527
44บ่ฮักบ่ต้องสงสาร2526
45เด็กชายทอง อบเชย2524
46จิ๊กกะโล่สลัม