หนังสือที่แต่งโดย Grandstaff, Somluckrat W 2 Results

No.TitlePublished
1Towards a Landscape Ecology Concept for Sustainable Development in Thailand1994
2Role of Demand in Provincial Industrialization = บทบาทของอุปสงค์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างจังหวัด1990