หนังสือที่แต่งโดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา 51 Results

No.TitlePublished
1แคลคูลัส 12558
2แคลคูลัส 3 = Calculus III2558
3แคลคูลัส 22558
4แคลคูลัส 12557
5โลกทฤษฎีจำนวน2556
6แคลคูลัส 12556
7ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย2555
8แคลคูลัส 2 = Calculus II2555
9คณิตศาสตร์ปรนัย : เล่มที่ 32 เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์ โลกเรขาคณิต2555
10สรุปเนื้อหาและรวมสูตร Calculus I Calculus II Calculus III differential equations probability and statistics2555
11สรุปเนื้อหาและรวมสูตร Calculus I Calculus II Calculus III Differential equations2552
12การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Instat2552
13แคลคูลัส 12551
14แคลคูลัส 22551
15แคลคูลัส 2 = Calculus II2549
16แคลคูลัส 12548
17แคลคูลัส 2 = Calculus II2548
18การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 122548
19การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 122547
20แคลคูลัส 12547
21พีชคณิตเชิงเส้น2546
22คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป Mathcad Mathematica MATLAB Maple2546
23สมการเชิงอนุพันธ์ : เอกสารประกอบการสอนวิชา 23013122545
24รวมสูตร Calculus I & Calculus II2545
25การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 102545
26ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย2544
27การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 9.02543
28การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows & Mathcad2543
29การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows & MATHCAD2542
30สารพันปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาคณิตศาสตร์จากง่ายไปยาก2542
31โจทย์เสริมประสบการณ์การตัดตัวเลือก ข้อสอบคณิตศาสตร์ Entrance ระบบใหม่ คณิตศาสตร์ 1 และคณิตศาสตร์ 22542
32พีชคณิตเชิงเส้น2542
33การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ = Solutions of differential equations2541
34คู่มือ MATHCAD : ประยุกต์กับการคำนวณคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา2541
35พีชคณิตเชิงเส้น2540
36ตัวกำหนดและเมทริกซ์ : ระเบียบวิธีคณนา2540
37เสริมความรู้มุ่งสู่โอลิมปิกคณิตศาสตร์2540
38เฉลยข้อสอบโครงการแข่งขันวัฏจักรคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย วิชาคณิตศาสตร์2540
39คู่มือตัดตัวเลือกคณิตศาสตร์ GMAT และ MBA2539
40เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ก. โดยใช้วิธีจริง VS. วิธีตัดตัวเลือก2539
41คู่มือตัดตัวเลือก (ภาค 2) เฉลย คณิตศาสตร์ ก. 2539 เฉลย คณิตศาสตร์ กข. 25392539
42พีชคณิตเชิงเส้น2539
43เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิคแห่งประเทศไทยประจำปี 2533-25382538
44คู่มือตัดตัวเลือกสำหรับคณิตศาสตร์ ม. ปลาย ภาค 12538
45คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป LINDO2538
46คณิตศาสตร์ขั้นสูง2538
47พีชคณิตระดับอุดมศึกษา2537
48พีชคณิตเชิงเส้น2537
49ระเบียบวิธีการคำนวณตัวกำหนดและเมทริกซ์2534
50คณิตศาสตร์ขั้นสูง2532
51ไฮเพอร์กราฟที่มีโครงสร้างของย่านใกล้เคียงตามที่กำหนด2524