หนังสือที่แต่งโดย พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์, ม.ล 4 Results

No.TitlePublished
1ผลกระทบของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อประเทศไทย : รายงานการวิจัย2542
2การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองพม่า2542
3ทางเลือกในอนาคตของสังคมไทย : ในทัศนะของนักวิชาการ2527
4ปัญหาลาว2508