หนังสือที่แต่งโดย กรุณา กุศลาสัย, 2463-2552 27 Results

No.TitlePublished
1ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม2554
2อมตวจนะคานธี2554
3อมตวจนะคานธี2553
4ภารตวิทยา2550
5ชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง2549
6ประวัติศาสตร์การทูตจีน-ไทยยุคใต้ดิน2548
7ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม2547
8คำคมบ่มชีวิต = Words of wisdom to live by2543
9ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม2543
10ท่านพุทธทาสในความทรงจำของผม2542
11ชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง2542
12อโศกมหาราชและข้อเขียนคนละเรื่องเดียวกัน2539
13อินเดีย อนุทวีปที่น่าทึ่ง2538
14คำคมบ่มชีวิต = Words of wisdom to live by2538
15ชีวิตที่เลือกไม่ได้2538
16ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม2537
17คำคมบ่มชีวิต = Words of wisdow to live by2536
18ชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง2534
19อินเดีย อนุทวีปที่น่าทึ่ง2534
20วาทะคานธี2533
21พระพุทธเจ้าในทัศนะสามรัตนบุรุษของอินเดีย = Buddha as seen by three illustrious sons of Indis2532
22อินเดียสมัยพุทธกาล และ ภาษาสันสกฤตกับภาษาบาลี2532
23ชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง2529
24พระพุทธเจ้าในทัศนะสามรัตนบุรุษของอินเดีย = Buddha as seen by three illustrious sons of India2529
25วาทะคานธี2520
26มหาตมา คานธี
27รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง อหิงสา [วีดิทัศน์]